Eclipse'de JavaScript Doğrulamasını Kaldırarak Hızlanmak

Eclipse çok yönlü bir IDE olduğundan, her şeyi kontrol altına alma çabası en üst seviyede. Bunun sonucunda da bazı hız sorunları ortaya çıkıyor. Bunlardan en önemlileri "validation" yani doğrulama ya da onaylama özelliği ve "code compilation" yani kod tamamlama. Java tarafında çok iyi ve yerinde çalışan bu özellikler JavaScript tarafında büyük problem oluyor. Bazen bir js dosyasını düzenlerken kilitleniyor ve dakikalarca beklemek zorunda kalabiliyorum. İşin ilginç yanı Eclipse'e ayırdığımız Heap gibi değerleri arttırdığımızda daha çok beklemesi. Bunun nedeni de ilgili Javascript'in tüm importlarını tarıyor ve büyün fonksiyonları doğrulamaya yani "valide" etmeye çalışıyor, ya da kodu tamamlamak için tüm dosyaları algılamaya çalışıyor.

Bunu engellemek için Eclipse'e validation ve JavaScript ile alakalı tüm işlemlerde "işime karışma" demek gerekiyor. Bunun yolu şöyle;

 1. Projeye sağ tıkla
 2. Properties'den JavaScript > Include Path'i seç
 3. Source sekmesine geç
 4. Altta görülen JavaScript dizinini aç
 5. Excluded yazsınına bir kere tıkla
 6. Sağdaki Edit butonuna tıkla
 7. Açılan pencerede alt bölümdeki "Excluded Pattern"in sağındaki Add butonuna tıkla.
 8. Baş ağrıtan tüm JavaScript dizinlerini seç (* gibi wildcard desenleri de kullanılabilir)

Kaynak: stackoverflow.com

Spring'in Babası Rod Johnson VMWare'den Ayrıldı

Konu:

Java platformunda meşhur ve önemli bir yere sahip olan Spring Framework'ün babası Rod Johnson, Spring Source'un sahibi olan VMware firmasından ayrıldığını açıkladı. Veda yazısı da Spring Source'da: http://blog.springsource.org/2012/07/03/oh-the-places-youll-go/

ExtJS Paging (Sayfalama)

Paging (Sayfalama) Nedir?

Bir grid'e çok fazla kayıt geldiğinde hem bağlantı hem browser açısından performans düşüklüğü oluşabilir. Sunucu tarafında da performansı arttırmak gereksinimi ortaya çıkabilir. Bu yüzden browser üzerinde sayfalama yaparak alınan veri sayısı kısıtlanır. Örneğin 1000 kayıt gelmesi yerine her sayfada 100 kayıt gelecek şekilde bir yapı oluşturulur ve bu şekilde 10 sayfa gerektikçe ajax istekleriyle doldurulur. Buna ExtJS'de paging yani sayfalama denir.

Yapılacaklar

Bunun için ihtiyacımız olan şeyler;

 1. Grid'e ait store'un autoloadfalse olmalı, daha sonra biz load fonksiyonuyla dolduracağız.
 2. Ext.PagingToolbar nesnesi oluşturulur.
 3. Oluşturulan paging nesnesi Grid'in bbar özelliğine eklenir.
 4. load fonksiyonlarımıza start ve limit değerleri verilir.
 5. store'a totalProperty vermemiz gerekiyor
 6. baseParams özelliğini vermemiz gerekiyor ki her ajax sorgusunda bu bilgiler ayrıca verilmeye gerek kalmadan gitsin
 7. Sunucudan gelecek cevabı ayarlayalım.

Parmaklar Çalışsın

 1. Store'umuzu oluşturalım. Örnek olarak bir JsonStore kullandım. Değerlerin geleceği adres de myAjaxUrl.ajax olsun. JSON biçiminde gelecek sunucu cevabı (response) içinde bir kayıtları barındıran bir liste (json array) olacak. Bu listenin adı 'list' olsun. myRecord adında da bir fieldlerimizi saklayan bir Record olsun. Store otomatik ajax isteği yapıp dolmasın diye autoload: false değerini verelim.
 2. var myRecord = new Ext.data.Record.create([
  	{name:'tip',type:'int'},
  	{name:'sehir',type:'string'},
  	{name:'adres',type:'string'}
  ]);
  
  var myStore = new Ext.data.JsonStore({ 
  	url: 				"myAjaxUrl.ajax",
  	root: 				'list',
  	fields: 			myRecord,
  	autoload: 			false
  });
 3. PagingToolbar nesnesini oluşturalım.
 4. var myPaging = new Ext.PagingToolbar({
  	pageSize:	100,
  	width:		600,
  	store:		myStore,
  	displayInfo: 	true,    
  	displayMsg: 	'Toplam Kayıt: {2}, (Gösterilen:{0}-{1})',
  	emptyMsg: 	"Görüntülenecek kayıt yok."
  });
 5. PagingToolbar'ı grid'e eklemek için grid'in bbar özelliğine atıyoruz.
 6. bbar:	myPaging
 7. start değeri başlangıç kayıt numarası, limit değeri ise her sayfada gelecek kayıt sayısıdır
 8. myStore.load({params:{start:0, limit:100}});

 9. Store'a totalProperty değerini verelim. totalCount yerine farklı bir değer de verilebilir, önemli olan sunucudan gönderdiğimiz anahtar kelime
 10. totalProperty: 'totalCount'

 11. Store'a baseParams değerini atayalım.
 12. myStore.baseParams = {
  	sehir: 'Ankara',
  	tip: 1
  };
 13. Bundan sonra sunucudan gelecek değer yazdıklarımızla uyumlu olmalı. Sunucuda kullandığınız teknolojiye göre bunu kendimiz programlayacağız. Ext tarafında önemli olan gelecek cevabın uygun olması. Öncelikle json formatlı bir dizi (array) bekliyoruz. myStore'da root olarak verdiğimiz değer bu dizinin 'key'i olacak. Yani bir obje olacak, içinde de bir dizi olacak, örneğimizde bu key 'list'. Buna göre beklediğimiz değer şunun gibi:
 14. {list:[obje1,obje2,obje3,...]}

  Bunun yanında totalProperty değeri de root değerinin yanında bir obje olarak gelmeli. Örneğimizde 'totalCount' olarak verdiğimize göre şöyle olmalı;

  {list:[obje1,obje2,obje3,...],totalCount:500}

  Yani 'list' adlı dizideki objeler sayfada görünecek, diğerleri Ext tarafına aktarılmayacak. Toplamda da (örneğimize göre) 500 adet listelenecek obje var, buna göre sadece params olarak gönderdiğimiz parametrelerden 'limit' değeri kadar (örneğimize göre 100 adet) sayfada görünecek. hangi sayfada olduğumuz bilgisini ise Ext, sunucu tarafından aldığı bilgiye göre gösterecek.

Demo şu an mevcut değil. İş yoğunluğundan vakit bulabilirsem demoyu da hazırlamayı düşünüyorum.

Şeytan Yatırımcılar ve Melek Programcılar

Yazılarını zevkle takip ettiğim Java üstadı Özcan Acar'ın son yazısı çok ilgimi çekti. Uzun zamandır başladığım ama bıraktığım projelerimden neden vazgeçtiğim hakkında da kısmen düşüncelerimi özetlemiş. Okuyun, okutun: http://www.kurumsaljava.com/2012/05/31/melek-programcilar-ve-seytan-yati...

Ubuntu'ya MongoDB Sunucusu (Server) Kurmak

Yaş 30'a dayandı ve hâlâ Linux'ten pek haberdar değilim. Ama öğrenmenin yaşı yok deyip Ubuntu sunucuma Mongo DB kurmak istedim. Bir sudo apt-get install işi çözmedi. Sonrasında MongoDB sitesinden aldığım bilgileri aktarıyorum;

GPG diye imza gibi bir şey var. MongoDB'nin yükleneceği site için doğrulama kodu diyelim. Önce bunu makinamıza veriyoruz:

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 7F0CEB10

Sonrasında /etc/apt/sources.list dosyasına MongoDB paketlerini nereden alacağı bilgisini eklememiz gerekiyor. Ubuntu'da bu dosyayı kurcalamak için yetkileriniz olması gerektiğini hatırlatayım. O yüzden açarken ya da düzenlerken sudo diyoruz, sonrasında dosyaya şu satırları dosyaya ekliyoruz:

deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/ubuntu-upstart dist 10gen

Bu noktada kurulumumuz için gerekli paketlerin hepsinin tamam olduğundan emin olmak için bir güncelleme (update) yapıyoruz;

sudo apt-get update

Ardından da MongoDB kurulumunu gerçekleştiriyoruz;

sudo apt-get install mongodb-10gen

Bundan sonra ayarlarıyla oynamak için /etc/mongodb.conf dosyasını kurcalayabiliriz.

Kurulum sonrası MongoDB sunucusunu kendiliğinden başlıyor. Bir MongoDB komut satırı (shell) açıp denemek için mongo komutunu kullanabiliriz.

> db.foo.save( {sitem : 'http://hosaf.org'} )
> db.foo.find()

Sayfalar

Subscribe to hoşaf.org RSS