yazılım

Oracle Veritabanı Objeleri

Oracle'da temel olarak veritabanı objeleri şunlardır:

 • Table
 • Tablo yani satır ve sütunlardan oluşan temel birimdir.

 • View
 • Görüntü, yani bir veya birden çok tablodan alınan alt kümelerdir.

 • Sequence
 • Ana anahtar (primary key) değeri üreten birimdir.

 • Index
 • İstenen verilere daha hızlı bir biçimde ulaşılması için sıraya koyma birimidir. Sorgu performansını arttırırken, yeni veri kaydetme hızı düşer.

 • Synonim
 • Objelere verilen isimler için alternatif isimlere denir.

 • Program Unit
 • SQL ve PL/SQL ile yazılmış procedure, function ve package birimleridir.

JSON'a Giriş

JSON JavaScript Object Notation ifadesinin kısaltmasıdır. Özellikle nesne tipinde değişken olarak JavaScript dilince sıkça kullanılır.

Mongo'da da objeler JSON olarak yazılır. Örneğin;

db.things.save({a:1,b:2,c:3})

JSON konusunda geniş bilgiyi Türkçe olarak şu sayfada bulabilirsiniz: http://www.json.org/json-tr.html

Apache2 (httpd) Varsayılan Portu Nasıl Değiştiririm?

Kısaca: /etc/apache2/ports.conf dosyası içindeki NameVirtualHost *:80 ve Listen 80 satırlarındaki 80 sayısı isteğe göre değiştirilir. (80 yerine istediğiniz port numarasını yazın)
Ardından /etc/apache2/sites-enabled/000-default dosyası içindeki <VirtualHost *:80> satırındaki 80 sayısı da aynı şekilde değiştirilir.

Uzunca:
Ünlü PHP sunucusu Apache'nin varsayılan portu 80. Bunun yerine http varsayılan portu olan 80'i kullanan diğer herhangi bir uygulama nedeniyle farklı bir port kullanmak isteyebilirsiniz. Bunun için Apache'nin yapılandırma dosyası olan /etc/apache2/ports.conf dosyasında NameVirtualHost *:80 ve Listen 80 satırlarındaki 80 sayısı isteğe göre değiştirilir. (80 yerine istediğiniz port numarasını yazın)
Aynı değişiklik VirtualHost için de diğer bir yapılandırma dosyası olan /etc/apache2/sites-enabled/000-default dosyasında <VirtualHost *:80> satırındaki 80 sayısı için de yapılır.

Bundan sonra Apache'yi yeniden başlatmak gerekir.

Kaynak: http://www.cyberciti.biz/faq/linux-apache2-change-default-port-ipbinding/

10gen'den MongoDB Eğitimleri Devam Ediyor

Konu:

MongoDB'nin sahibi olan 10gen şirketinin Mongo eğitimleri devam ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam daha önce 2 defa verdikleri MogoDB eğitimi bugün 3.kere yeniden başlıyor. Bu eğitimde Mongo'nun kullanımı Python ile yapılan bir uygulama üzerinden öğretiliyor. Eğitimlere education.10gen.com adresinden ücretsiz üye olarak katılabilirsiniz. Eğitimin adı M101P: MongoDB for Developers

Eğitim bugün yani 17 Haziran 2013'de başlayıp 5 Ağustos'ta sona eriyor. Yani 7 haftalık bir eğitim. Haftalık 10 saatlik bir çalışmanın yeterli olması öngörülmüş. (Java kullanıcıları için olan MongoDB eğitiminden gördüğüm kadarıyla, daha önceden biraz da olsa bilginiz varsa haftalık 6-8 saat arası bir çalışma yeterli oluyor) Her hafta belli konularda videolar yayınlanıyor, konularla ilgili küçük "quiz"ler yapılıyor ve haftalık ödevler veriliyor. Eğitimin sonunda da bir final sınavı yapılıyor. Ödev ve sınavın ortalaması gözönünde bulundurularak % 65'i geçenler başarılı görülüyor ve sertifika veriliyor.

Bu eğitimin programı henüz açıklanmamış ama daha önceki eğitimin programı şöyleydi:

 1. Introduction: Overview, Design goals, the Mongo shell, JSON quick intro, installing tools, overview of blog project. Bottle, Pymongo
 2. Creating, Reading and Updating Data: Mongo shell, query operators, update operators and a few commands.
 3. Schema Design: patterns, case studies and tradeoffs
 4. Performance: Using indexes, monitoring and understanding performance. Performance in sharded environments. Write performance.
 5. Aggregation framework: Goals, the use of the pipeline, comparison withSQL facilities.
 6. Application engineering: Drivers, impact of replication and sharding on design and development.
 7. Case studies from the field

Mongo'ya merakınız varsa bence bir göz atın.

Java Magazine Mayıs-Haziran 2013 Sayısı Çıktı

Oracle'ın Eylül 2011'den bu yana iki aylık olarak çıkardığı Java Magazine dergisinin Mayıs-Haziran 2013 sayısı çıktı. Dergisi ücretsiz olarak ister online olarak okuyabilir isterseniz indirebilirsiniz.

Adres: http://www.oraclejavamagazine-digital.com/javamagazine/20130506#pg1

Sayfalar

Subscribe to RSS - yazılım