sqlexception

Bir fenomen olarak "java.sql.SQLException : Dahili gösterime dönüştürülemedi" Hatası

Bir Java yazılım geliştirici olarak "Dahili gösterime dönüştürülemedi" istisnası başıma geldi. Ben de Google her şeyi bilir prensibiyle araştırdım. Fakat kelime grubu olarak tüm uyan tek sonuç yok. Sanki bu hatayı kendim uydurdum ya da kullandığım makine, elindeki Türkçe kelimelerden seçerek rastgele mesajlar oluşturuyor. Google'ın otomatik tamamlaması sayesinde benden başkalarının da bu hatayı araştırdığı anlaşılabiliyor. Fakat tek bir uygun sonucun dönmüyor olması, nasıl bir Türkçeleştirme yapıldığı sorusunu gündemden düşürmüyor.

İngilizce olarak bu hatanın neye benzeyebileceğini de üç aşağı beş yukarı tahmin ederek araştırdım ama benim İngilizce bilgim bu hata mesajını tam oturtmaya yetmedi. Hatayı araştırmaktan vazgeçip zaten İngilizce olduğunu düşündüğüm JDK'yı ya da Oracle veritabanını mı İngilizceye çevirmem gerekiyor, onu da tam olarak kestiremiyorum. Bu hata mesajının ne olduğunu bilen, duyan, algılayan varsa haber versin. İstirham ediyorum.

Subscribe to RSS - sqlexception