programlama

Çok Kullanılan Tipler

Buraya kadar Int, Double, String gibi Scala'daki birkaç değişken tipini gördünüz. Java'da olduğu gibi Scala'da da birkaç numerik tip vardır:

  Byte Char Short Int Long Float Double

ve Boolean. Ama Java'dan farklı olarak bu tipler sınıflardır. Scala'da primitif (ilkel) tip ile sınıf arasında ayrım yoktur. Numaralar üstünde metodlar uyandırabilirsiniz (çağırabilirsiniz); örneğin:

1.toString() // size String (metin) olarak "1" değerini verir.

daha ilginç olarak;

1.to(10) // size Range(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) değerini verir. (Range sınıfını Collections'ta bulabilirsiniz)

Sayfalar

Subscribe to RSS - programlama