notlar

SaaS Ders Notları

Berkeley Üniversitesi'nden Armando Fox ve David Patterson'ın internet üzerinden ücretsiz olarak verdiği CS169 SaaS derslerinden aldığım notları paylaşmaya çalışacağım.

Derse Giriş

Legacy SW vs Beautiful SW:
Müşteri ihtiyaçlarını karşılayan fakat gelişime açık olmayan yazılıma Legacy software adını veriyorlar. Bu tip yazılımlarda %60 bakım maliyeti yeni şeyler eklemek için, %17 hataları gidermek için gerekiyor.
Bunun yerine gelişime açık Beautiful SW öneriliyor.
Waterfall - Spiral - Agile
Waterfall yöntemi uzun bir sürece dayanıyor. Dokümantasyon çok daha net olmalı. Bu tip geliştirme NASA'nın Curiosity ve benzeri projeleri için iyi olabilir. Çünkü müşteri çok hızlı bir şekilde değişim ve gelişim istemeyecektir.

Oracle Veritabanı Objeleri

Oracle'da temel olarak veritabanı objeleri şunlardır:

 • Table
 • Tablo yani satır ve sütunlardan oluşan temel birimdir.

 • View
 • Görüntü, yani bir veya birden çok tablodan alınan alt kümelerdir.

 • Sequence
 • Ana anahtar (primary key) değeri üreten birimdir.

 • Index
 • İstenen verilere daha hızlı bir biçimde ulaşılması için sıraya koyma birimidir. Sorgu performansını arttırırken, yeni veri kaydetme hızı düşer.

 • Synonim
 • Objelere verilen isimler için alternatif isimlere denir.

 • Program Unit
 • SQL ve PL/SQL ile yazılmış procedure, function ve package birimleridir.

JSON'a Giriş

JSON JavaScript Object Notation ifadesinin kısaltmasıdır. Özellikle nesne tipinde değişken olarak JavaScript dilince sıkça kullanılır.

Mongo'da da objeler JSON olarak yazılır. Örneğin;

db.things.save({a:1,b:2,c:3})

JSON konusunda geniş bilgiyi Türkçe olarak şu sayfada bulabilirsiniz: http://www.json.org/json-tr.html

Mongo Shell'e (Komut satırına) Hızlı Bir Giriş

 • Mongo shell'i açmak için önce Mongo veritabanı motorunun (mongod) başlatılmış olması gerekiyor.
 • Mongo çalışıyorsa mongo komutu ile Mongo shell başlatılır. Bağlanmak istenen veritabanının adı parametre olarak verilerek de başlatılabilir. Örneğin uygulama adlı veritabanına bağlanmak için mongo uygulama yazılır. Herhangi bir veritabanı belirtilmezse test veritabanına bağlanır.
 • Başka bir veritabanına bağlanmak için use komutu kullanılabilir. Örneğin uygulama veritabanında başlatılan mongo shell'de test veritabanına bağlanmak istediğimizde use test komutunu kullanabiliriz.
 • Shell'de genel olarak JSON ve JavaScript kullanılır.
 • Bir doküman kaydı için save() metodu kullanılır. Örneğin things koleksiyonuna {a:1,b:2,c:3} verisini kaydetmek için:
  db.things.save({a:1,b:2,c:3})
 • Koleksiyondaki dokümanları bulmak için find() metodu kullanılır. Örneğin things koleksiyonundaki verileri görmek için:
  db.things.find()
 • Her bir veri aslında birer JSON objesidir. Bu objeleri birbirinden ayırmak üzere _id adında, ayırdedici kimlikler otomatik olarak verilir.

MongoDB Notları

10gen'in eğitiminden becerebildiğim kadarıyla aldığım notları burada paylaşacağım.

Sayfalar

Subscribe to RSS - notlar