middleware

Apache2 (httpd) Varsayılan Portu Nasıl Değiştiririm?

Kısaca: /etc/apache2/ports.conf dosyası içindeki NameVirtualHost *:80 ve Listen 80 satırlarındaki 80 sayısı isteğe göre değiştirilir. (80 yerine istediğiniz port numarasını yazın)
Ardından /etc/apache2/sites-enabled/000-default dosyası içindeki <VirtualHost *:80> satırındaki 80 sayısı da aynı şekilde değiştirilir.

Uzunca:
Ünlü PHP sunucusu Apache'nin varsayılan portu 80. Bunun yerine http varsayılan portu olan 80'i kullanan diğer herhangi bir uygulama nedeniyle farklı bir port kullanmak isteyebilirsiniz. Bunun için Apache'nin yapılandırma dosyası olan /etc/apache2/ports.conf dosyasında NameVirtualHost *:80 ve Listen 80 satırlarındaki 80 sayısı isteğe göre değiştirilir. (80 yerine istediğiniz port numarasını yazın)
Aynı değişiklik VirtualHost için de diğer bir yapılandırma dosyası olan /etc/apache2/sites-enabled/000-default dosyasında <VirtualHost *:80> satırındaki 80 sayısı için de yapılır.

Bundan sonra Apache'yi yeniden başlatmak gerekir.

Kaynak: http://www.cyberciti.biz/faq/linux-apache2-change-default-port-ipbinding/

JBoss AS7.1'de "JBAS014676: Failed to parse configuration" Hatası

Konu:

Madvens uyardı:

JBoss Server 7.1 No enum const class java.util.concurrent.TimeUnit.MİLLİSECONDS hatası

Gösterdiği çözüm yöntemi Eclipse için. Fakat eğer JBoss'u standalone ya da domain olarak kullanmak istiyorsanız işler değişiyor. Bu hatanın sebebi, anlaşılacağı üzere Türkçe karakter problemi. Temel sistem konfigürasyonunuz Türkçe fakat JBoss bunu doğrudan alıp kullanmaya çalıştığı için MİLLİSECONDS'daki i harfleri de büyüyor ve hata oluşuyor. Bunu çözmek için çalıştırdığınız conf.bat dosyasının (örneğin standalone çalıştırıyorsanız standalone.conf.bat) Java options ayarlarının bulunduğu uygun bir yere şu satırı eklemek:

set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Duser.language=en"

Daha önce OrientDB için de benzer bir sorunla karşılaşmış ve bunu OrientDB geliştirici grubunda paylaşmıştım. Onlar da bunu dilden bağımsız şekle getirmişlerdi. JBoss da belki bunu yapabilir.

Subscribe to RSS - middleware