mac os x

Mac OS X'te Junos Pulse Otomatik Başlatmayı İptal Etme

Konu:

Kısaca;

launchctl unload /Library/LaunchAgents/net.juniper.pulsetray.plist

Biraz uzunca;

Junos Pulse, Juniper Networks için Mac OS X'te kullanılan bir VPN client'ı. Yüklendiğinde, otomatik başlatma aktif hale geliyor ve bilgisayar her tekrar başladığında otomatik olarak başlıyor. Genel anlamda işe yarasa da, bazı durumlarda sistem kaynaklarını tükettiğinden dolayı ya da aktif olarak kullanmaya ara verdiğinizde otomatik başlatma özelliğini iptal etmek isteyebilirsiniz. Terminalden yukarıda başta verdiğim komutu çalıştırmak işinizi görecektir.

Kaynak: https://stdio.sangwhan.com/disable-junos-pulse-autostart-on-osx-3/

Mac OS X'e Composer'ı nasıl yükledim?

Lavarel deneyimi için PHP dünyasına adım atıyorum. Laravel'i yükleyebilmek için Composer'a ihtiyacımız var.

Her ne kadar kendi sayfasına yapılacak işlemler yazıyorsa da biraz karışık geldi bana. Kendimce özetleyeceğim.

Önce bu sayfada yer alan terminal işlemlerini yaptım:

https://getcomposer.org/download/

Şu an için terminal komutları aşağıdaki gibi, versiyona göre değişiklik gösterdiği için son versiyona uygun olanı yukarıdaki linkten alıntılamanızı tavsiye ederim

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === 'aa96f26c2b67226a324c27919f1eb05f21c248b987e6195cad9690d5c1ff713d53020a02ac8c217dbf90a7eacc9d141d') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Daha sonra ise şu komutu çalıştırdım.

php composer.phar

Artık composer'ı komut olarak kullanabiliriz. Amaç Laravel olduğundan dolayı ben şu komutu çalıştırdım:

composer global require "laravel/installer"

Mac OS X'te Uykuya Engel: caffeinate

Konu:

Kısaca terminalden komutu giriyoruz ve işlem tamam;

caffeinate -u -t 3600

Uzunca;
Normal şartlarda kullanılmıyorsa, bilgisayarın kendiliğinden uyku moduna geçmesi çok efektif. Fakat arada bir uyanık kalmasını istediğimizde güç ayarlarını değiştirmek pek efektif bir yöntem değil. Çünkü ayar değiştirince unutulabiliyor. Sonra bilgisayar uyku moduna hiç geçmiyor, pilden kayıplar oluyor vs. Bu yüzden farklı bir yöntem olarak bir defalık uykuya dalmama komutu güzel bir yöntem. Mac OS X'teki caffeinate komutu işi görüyor. -t parametresi ile bekleme saniyesini verebiliyoruz. -u parametresi ile de kullanıcının aktif olduğunu söylüyoruz:

caffeinate -u -t 3600

Daha fazlası için: https://developer.apple.com/library/mac/documentation/Darwin/Reference/M...

Mac OS X'te Node.js ve NPM Güncellemesi Problemi

Konu:

Node ve Npm'i yüklemenin çeşitli yolları var. Bunlara bağlı olarak da güncelleme yolları değişiyor ve problemler çıkartabiliyor. Örneğin brew ile yüklediyseniz güncellemeyi de önce brew ile yapmanız gerekiyor. Tabii uzun süre güncelleme yapmayınca hangi metodla yükleme yaptığınızı unutabiliyorsunuz. Dolayısıyla da 'yahu o kadar update komutu çalıştırdım neden hala eski versionda bu' diye düşünüp kafayı yeme noktasına gelebiliyorsunuz.

Kısaca ben brew ile yapanlara çözümü sunayım. Önce brew güncellemesi yapın

brew update; brew upgrade node

Ardından npm güncellemesi yapın

sudo npm update npm -g

Hayırlı olsun, artık npm ve node'unuz son versiyonda çalışıyor.

Kaynak: http://stackoverflow.com/q/11284634/169534

Mac OS X'te Profil Dosyası Okuma Sırası

Konu:

Etiketler:

Macports'u kaldırmaya çalıştım fakat port komutu bulunamıyor. Halbuki /opt/local/bin klasöründe port çalıştırılabilir dosyası bulunuyor. Demek ki export etmiyor. Bunun nedeni şu: Mac OS X, profile dosyası sıralamasında ilk profile dosyasını okuyor, diğerlerine bakmıyor. Bu sıra şu şekilde:

~/.bash_profile
~/.bash_login
~/.profile

Macports için olan port komutu varsayılan olarak .profile dosyasında export ediliyor. Ben de başka bir mevzudan dolayı .bash_profile dosyası oluşturduğum için .profile ve .bash_login dosyasının bir anlamı kalmıyor. Bu yüzden .profile içindekileri .bash_profile dosyasına yazıyor ve sorunu çözümlendiriyorum.

Kaynaklar:
http://johnnywey.wordpress.com/2008/04/17/fixing-bash-profile-in-os-x/
https://weblion.psu.edu/trac/weblion/wiki/MacPorts

Sayfalar

Subscribe to RSS - mac os x